Zorg voor bewegen

Fijn dat je de eerste stap hebt gezet naar de oefentherapeut. De oefentherapeuten in de Achterhoek hebben hun krachten gebundeld om jou de beste zorg te bieden.

De zorggroep staat voor een eenduidige uitstraling van de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck in de Achterhoek. Wij innoveren en ontwikkelen zorgproducten ten gunste van jou. We delen kennis met elkaar en spelen in op ontwikkelingen in de zorg. Alle oefentherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. De zorggroep wil ook de multidisciplinaire samenwerking (bijvoorbeeld met huisartsen, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, podotherapeuten en fysiotherapeuten) meer vorm geven. 26 november 2012 hebben wij daarom de samenwerkingsovereenkomst Zorggroep Oefentherapeuten Achterhoek getekend.